Klanten

Disegno financiën & organisatie is een onafhankelijk financieel en organisatieadviesbureau  gericht op het middensegment van het MKB. Wij richten ons op het realiseren van meetbare financiële doelstellingen waardoor uw positie naar banken, crediteuren en investeerders versterkt wordt. Zeker met het oog op de huidige aangescherpte financiële eisen van banken biedt Disegno uw organisatie  continuïteit op de lange termijn.  

Ieder traject starten wij met het doorlichten van de financiële administratie. Hierop formuleren wij  realistische doelstellingen om uw bedrijfsrendement minimaal op een marktconform niveau te brengen.  Alle financiële doelstellingen worden hierna vertaald naar individuele financiële en organisatorische  doelstellingen in de organisatie.

Disegno in het kort
In kaart brengen

 Het in kaart brengen van de financiële
en organisatorische status.

Ondersteuning

het ondersteunen in reorganisatie-
processen in uw organisatie;

Vooruit denken

het formuleren van financieel meetbare
doelstellingen naar de toekomst;

Spiegelen

het periodiek spiegelen van begrote doelstellingen
en adviseren hoe bij te sturen;

Begeleiding

het financieel begeleiden van afdelingen
commercie, organisatie en techniek;

Sturing

het sturen op een gezonde
cashflow voor de lange termijn;

Stuur mij meer info